W jednych murach – fotograficzny projekt o wielokulturowości Lublina

Fotograficzny projekt dokumentalny o wielokulturowości Lublina
Fotograficzny projekt o wielokulturowości Lublina

Lublin jest miastem niezwykłym w swojej różnorodności. Dzięki położeniu na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych gościł w swoich murach przybyszów z różnych zakątków świata. Był także miejscem zawarcia unii polsko-litewskiej oraz siedzibą Trybunału Koronnego. Z czasem goście stali się mieszkańcami.

O obecności społeczności prawosławnej wspominano w dokumentach miejskich już w średniowieczu. Najwięcej wyznawców tego odłamu chrześcijaństwa zamieszkiwało Lublin w 1913 roku. Wówczas było ich tam ponad 6 tysięcy. W 1915 roku ewakuowano jednak większość tej ludności w głąb Rosji i przez kolejne lata społeczność ta była niewielka. Obecnie cerkiew Przemienienia Pańskiego w Lublinie liczy około 1000 wiernych.

Lubelska gmina żydowska zaczęła kształtować się w połowie XIV wieku. Funkcjonowała do II wojny światowej. Tuż przed jej wybuchem Lublin zamieszkiwało 42 tysiące Żydów. Obecnie w Lublinie funkcjonuje Żydowska Gmina wyznaniowa, będąca filią gminy warszawskiej, która zrzesza około 700 członków.

Różnorodność religijna jest widoczna również dziś, szczególnie w krajobrazie miasta. Religie te, choć różne, mają wiele wspólnego. Cykl „W jednych murach” jest próbą uchwycenia podobieństw między miejscami kultu. To fotograficzna podróż śladami lubelskich katolików, prawosławnych i Żydów, niegdyś koegzystujących w jednym mieście.

W jednych murach – fotograficzny projekt o wielokulturowości Lublina