Publikacje:

„W ogóle”, wrzesień 2015, strona 10 (w wersji papierowej strona 18) „Z wizytą w Zonie”

Zdjęcie z koncertu Delain na facebooku Delain Poland

Magazyn Przestrzeń, grudzień 2016, „Krótka historia o depresji”