A Mark XIII aerial torpedo hits a Japanese cargo ship, during th

Eugene Smith - mistrz fotografii dokumentalnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.